Over ons

Sinds 2001 biedt de Nederlandse Vereniging voor Veterinair praktijkmanagement (VPM) de mogelijkheid voor personen die de functie van praktijkmanager uitvoeren, binnen de dierenartsenpraktijken in Nederland, te verenigen.

Er wordt vier keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd waarbij verschillende management gerelateerde onderwerpen aan bod komen. Met als doel om de kennis wat betreft praktijkmanagement te vergroten bij de leden. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de leden ook ervaringen en informatie uitwisselen en is er ruimte om te netwerken. Deze bijeenkomsten worden geregeld door vier enthousiaste bestuursleden die zich inzetten voor de professionalisering van het beroep praktijkmanager binnen veterinair Nederland.

We proberen middels nauw contact met onze leden zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de behoefte van onze leden. Ons streven is om alle in Nederland werkzaam zijnde praktijkmanagers te motiveren om lid te worden van de VPM en zodoende onze krachten te bundelen.
Ben je nieuwsgierig geworden naar het bestuur?

Doelen van de vereniging:
•         Inzetten voor de professionalisering van het beroep praktijkmanager binnen veterinair Nederland.
•         Het vergroten van kennis wat betreft praktijkmanagement bij de leden.
•         Verbindt veterinaire managers.

Wij willen dit verwezenlijken door:
•         Minimaal 4 keer per jaar samen te komen
•         Contact te houden met haar leden en te luisteren naar hun wensen en behoeftes
•         Cursussen en lezingen te organiseren ter ondersteuning van het uitoefenen van het vak praktijkmanager
•         Alle in Nederland werkzaam zijnde praktijkmanagers motiveren om lid te worden van de VPM en zodoende   hun krachten te bundelen