De Nederlandse Vereniging voor Veterinair Praktijk Management is in augustus 2001 opgericht. De vereniging heeft als doel die personen te verenigen die de functie van praktijkmanager uitoefenen of de verantwoordelijkheid hebben voor één of meerdere managementtaken binnen de dierenartsenpraktijken in Nederland. Ons ledenbestand kent een grote diversiteit: dierenartsen, assistentes en praktijkmanagers met of zonder een (para)veterinaire achtergrond. Hier ligt dan ook onze kracht, veel kennis en (praktijk)ervaring binnen de vereniging.

De dierenartsenpraktijken worden steeds groter, van zelfstandig dierenarts tot grote gedifferentieerde groepspraktijken. Personele vraagstukken, arbeidsvoorwaarden, ARBO-wetgeving, financieel management, certificering, milieu en marketing zijn niet meer “ver van het veterinaire bed”. De dierenarts is ondernemer.

Door de forse groei is de balans tussen het veterinaire werk en de managementtaken sterk veranderd. De omvang en complexiteit van de managementtaken zijn de afgelopen jaren dusdanig toegenomen dat bedrijfskundig inzicht essentieel geworden is om een praktijk effectief te managen. Het werk kan er niet meer ‘bij’ gedaan worden.

Men moet zich bewust worden van processen die binnen een organisatie spelen. Het gaat erom organisatie breed te leren denken en kijken, een link te leggen tussen professie en management, om situaties in de organisatie te kunnen analyseren en oplossingen te bedenken. Tevens is het belangrijk om een goede taakafbakening te maken, zodat de professional zich bewust wordt van zijn eigen mogelijkheden en takenpakket en hulp kan inschakelen op het moment dat een probleem zich daarbuiten bevindt.

Het Bestuur

Ellen, Wendy, Kim
Georgina & Monique

Sponsoren:

ProteqHills