Profiel praktijkmanager

Het formuleren van een functie-omschrijving is niet eenvoudig. Een functie-omschrijving bevat de volgende onderdelen (vlgs. ORBA-methode):

 • Doel van de functie;
 • Plaats in de organisatie;
 • Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken;
 • Bevoegdheden;
 • Kennis;
 • Sociale interactie;
 • Specifieke handelingsvereisten;
 • Bezwarende omstandigheden.

Een kleine greep uit de functie-omschrijving Veterinair PraktijkManager leert ons over de veelzijdigheid, complexiteit en over het doel van de functie:

 • Gestalte geven aan de diverse facetten van een personeelsbeleid en organisatiebeleid aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Geeft leiding aan en ondersteunt de operationele managers daadwerkelijk met bijdrages op zijn/haar vakgebied;
 • Optimaal inzetten van mensen en middelen;
 • Initiëren en implementeren van het door het Dagelijks Bestuur te formuleren beleid;
 • Zorgen voor een adequate verzameling, verwerking en verstrekking van financiële informatie, zodanig dat de juiste informatie tijdig beschikbaar is t.b.v. het besturen van de onderneming;
 • Opzet en beheer van de facilitaire dienst.

In de PDF hieronder vindt u een voorbeeld functieomschrijving voor een praktijkmanager van een dierenartsenpraktijk.

Functieomschrijving