ALV + Generatiemanagement- het vervolg van 27-05-2021!

2022/02/15 | 15:30 - 17:30 uur

Locatie: Online

Kim Jansen

 

Kim Jansen geeft presentaties, workshops, masterclasses en trainingen rondom het thema Generaties, Millennials en Generatiemanagement. Daarmee verbindt zij generaties op de werkvloer en helpt ze organisaties en individuen om bruggen te slaan en toekomstbestendig te worden. In Future-proof organisaties versterken jong en oud elkaar daardoor wordt ieders kracht optimaal benut. Het inzetten van generatiediversiteit verhoogt de wendbaarheid, creativiteit en werkenergie van alle medewerkers! In deze snel veranderende wereld onmisbaar.

 

Op 27 mei 2021  heeft Kim ons een presentatie gegeven over de verschillende generaties op de werkvloer. Zij heeft ons meegenomen in de uitdagingen en kansen die zich voordoen door de groeiende generatiediversiteit en -kloof op de werkvloer. Er was veel herkenning in de kenmerken en behoeftes van de verschillende generaties en de genoemde voorbeelden. De normen verschuiven; tav leiderschap, invulling van het werkrooster, ontwikkelpad etc. Zoals bijvoorbeeld de jonge generatie die liever geen diensten draait. Het thema leeft binnen onze branche en de frictie is voelbaar en daarom hebben we een vervolg op deze bijeenkomst georganiseerd.

Tijdens de vervolgsessie op 15 februari maken we, met de theorie in het achterhoofd, de vertaalslag naar onze praktijk.

– Hoe kun je daadwerkelijk aan de slag met Generatiemanagement?

– Welke acties kun je ondernemen om meer synergie tussen de generaties te bewerkstelligen? #hoedan

 

Uiteraard geeft Kim een korte theoretische recap om daarna de verdieping op te zoeken. Deze keer willen we, ook gezien de inhoud, meer interactie opzoeken. Jullie worden uitgenodigd om tijdens de sessie vragen te stellen, een casus voor te leggen of een reactie te geven. Daarom hebben we voorafgaand aan de sessie twee vragen waar je alvast over na kunt denken;

 

1. Kun je een voorbeeld noemen van een generatieverschil dat jij tegenkomt in jouw praktijk?

2. Is er een uitdaging/ probleem waar jij in jouw praktijk tegenaan loopt mbt de generatiekloof? Zo ja, welke?

 

Deze input helpt ons om de sessie zoveel mogelijk toe te spitsen op jullie ervaringen, situatie en behoefte.

 

Bij voorbaat dank voor je input. Wij kijken uit naar een mooie en wederom leerzame sessie!

Je kunt je inschrijven door op hier te klikken